2006

 • Rajesh B
 • Srinivasa Rao Damarasingu
 • Gaurava Srivastava
 • Ch. Gajendranath Chaudhury
 • T. Raghav
 • Sriram C.
 • T.N.V. Raghuram
 • Srinivasa Rao Dokku
 • Ade Murali Krishna
 • Phani Kumar Kandula
 • V. Nageswara Rao


2007

 • Suraj Patel
 • Wagh Swapnil Vijay
 • Priya Agarwal
 • Nagarjuna Nallam
 • Haldule Prasad Charudatta
 • Y. Srihari Krishna
 • Deepthi Chilukuri
 • Paras Chabbra


2008

 • Tarun Kumar Agarwal
 • Andronicus S.R.
 • Khushboo Anil Bhartia
 • Kapil Jain
 • Sushobit Singh
 • Kapil Suri


2009


 • Vinod Krishnan V.
 • Amol Gupta
 • Saravana Kumar M.
 • Arun Kumar Pilania
 • Ankur
 • Avanish Kumar Singh


2010


 • Sudarshan V.
 • Divya Bhadauria
 • Nigesh B.
 • Harijot Singh Bindra
 • Jasleen Kaur Ahuja
 • L.N.V.Lalitha Vurakaranam
 • Aravind S.
 • Anand Issac
 • Soumit Biswas
 • Sunil Mehta
 • Gaurav Sharma
 • Abhishek Chaudhary
 • Rohit Srivastava