First Year Full Time Students
  • ISAAR AHMAD

  • JAI KUMAR SHARMA

  • JITIN JACOB

  • NAVKAMAL RAKRA

  • SACHINDERNATH SINGH

  • SAI KIRAN REDDY DWARAMPODI

  • SHARATH B.K.

  • SHIKHA GOEL

  • SUMIT SHALIGRAM DIWARE